‘Inspirering global passion for
adventurous faith & waves of justice’

 

Hoe brengen we een van-huis-uit mannenbeweging naar een beweging ‘van de mens’?
Welke consequenties heeft dat voor je organisatiestructuur en de inrichting van je labels en producten?
Welke brand-stories, values en visual elements horen daarbij?
Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige positionering online?
En daarnaast: hoe professionaliseren we en schakelen we de marketing afdeling op binnen de door-razende beweging?
Eind 2019 heeft Droomgever advies geleverd aangaande bovenstaande vragen in Nederland en in de operatie bijgedragen aan de marketing-activiteiten.
De beweging kent een enorme expansiedrift en wil keihard gaan voor meer impact in de levens van mannen & vrouwen over de hele wereld.
En toegegeven: die potentie heeft het absoluut. 4M barst van de ambitie en het vermogen gedurfde stappen te maken.
Inmiddels is er een advies uitgebracht voor een re-branding en online her-ontwikkeling.
Daarnaast schakelen we door van nationaal, naar internationaal.
Dit jaar is Droomgever gevraagd ook de uitrol van deze plannen de begeleiden.
Dus: nice work in progress.

Een screenshot uit de conceptvoorstellen. Visualisatie speelt een grote grol in het traject van 
her-ontdekken, formuleren en vertellen.